Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No. 2(38), 2024

Approaches to assessment of technological and economic efficiency of infill drilling in carbonate sediments - A case study of Berket-Klyuchevskoye oil field in the Republic of Tatarstan

V.N. Petrov, А.Kh. Kabirova, R.N. Khusnutdinov, М.А. Sayfitdinov, N.Kh. Gadrakhmanov, А.F. Yartiev
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2024.2.73-89

Abstract


Traditional approaches to oil field development at late stages result in localization of a substantial portion of oil reserves in the inter-well space. Today, a number of effective technological solutions aimed at recovery of residual oil reserves in producing fields are available. One of the approaches to addressing the problem of recovery of residual oil reserves locked in poorly drained and stagnant zones provides for infill drilling. The paper presents an example of infill drilling operations conducted in carbonate reservoirs of Berket-Klyuchevskoye oil field in the Republic of Tatarstan. Various options for further development of the field using geological and reservoir simulation modeling are considered. Forecast production data due to application of proposed technological solutions aimed at enhancing oil recovery in the inter-well space and increasing the ultimate oil recovery factor are presented.

Key words:

field, reserves, carbonate reservoir, geological structure, infill drilling, well, relative permeability, oil recovery factor, economic efficiency

References

1. Petrov V.N., Yartiev A.F. Tuychin D.R., Dopolnenie k tekhnologicheskomu proektu razrabotki Berket-Klyuchevskogo neftyanogo mestorozhdeniya Respubliki Tatarstan [Attachment to technological project for the development of Berket-Klyuchevskoye oil field in the Republic of Tatarstan]. Book 1, p. 63, 2022. (in Russian)

2. Sadreeva R.R. Kharakter izmeneniya kollektorskikh svoystv porod turneyskogo yarusa v zone razvitiya vizeyskikh vrezov. [Reservoir property changes in Tournaisian rocks in the region of Visean downcuts development]. Georesursy [Georesources], 2011, pp. 47-48. (in Russian)

3. Khakimzyanov I.N., Khisamov R.S., Ibatullin R.R., Fazlyev R.T., Nikiforov A.I. Nauka i praktika primeneniya razvetvlennykh i mnogozaboynykh skvazhin pri razrabotke neftyanykh mestorozhdeniy [Science and practice of using multibranch and multilateral wells in oil field development]. Kazan: Fan Publ., 2011. 320 P. (in Russian)

4. Yartiev A.F., Khakimzyanov I.N., Petrov V.N., Idiyatullina Z.S. Sovershenstvovanie tekhnologiy po vyrabotke zapasov nefti iz neodnorodnyh i slozhnopostroennykh kollektorov Respubliki Tatarstan [Improvement of technologies for production of oil reserves from heterogeneous and complex reservoirs in the Republic of Tatarstan]. Kazan: Ikhlas Publ., 2016. 192 P. (in Russian)

5. Khabibrakhmanov A.G., Zaripov A.T., Khakimzyanov I.N., Sheshdirov R.I., Shaykhutdinov D.K., Yartiev A.F. Otsenka effektivnosti uplotneniya setki skvazhin na nizkopronitsaemykh karbonatnykh kollektorakh (na primere mestorozhdeniy Respubliki Tatarstan) [Evaluation of infill drilling efficiency in low-permeability carbonate reservoirs (using the example of fields in the Republic of Tatarstan)]. Kazan: Ikhlas Publ., 2017. 199 P. (in Russian)

Authors

V.N. Petrov, PhD, Chief of Sector, Reservoir Engineering Department, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
186а, Sovetskaya Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: PetrovVladimirN@tatnipi.ru

A.Kh. Kabirova, Senior Research Associate, Formation Evaluation and Well Test Department, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
186а, Sovetskaya Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: ahkabirova@tatnipi.ru

R.N. Khusnutdinov, General Director, ZAO OKHTIN-OIL
2а, Zavodskaya Str., Leninogorsk, 423256, Russian Federation
E-mail: marat2964@gmail.com

M.A. Sayfutdinov, Chief Geologist, ZAO OKHTIN-OIL
2а, Zavodskaya Str., Leninogorsk, 423256, Russian Federation
E-mail: sayfutdinov@okhtin-oil.ru

N.Kh. Gabdrakhmanov, Dr.Sc., Professor, Chair of Oil and Gas Fields Exploration and Development, Oil and Gas Institute, Ufa State Petroleum Technological University (Oktyabrsky Branch)
54, Devonskays Str., Oktyabrsky, 452607, Russian Federation
E-mail: elikaza@mail.ru

A.F. Yartiev, Dr.Sc., Chief Economist, AO TSNIP-MNK
13, Lenin Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: yartievamur@yandex.ru

For citation:

V.N. Petrov, А.Kh. Kabirova, R.N. Khusnutdinov, М.А. Sayfitdinov, N.Kh. Gadrakhmanov, А.F. Yartiev Podkhody po otsenke tekhnologicheskoy i ekonomicheskoy effektivnosti uplotneniya setki skvazhin na karbonatnykh otlozheniyakh na primere Berket-Klyuchevskogo neftyanogo mestorozhdeniya respubliki Tatarstan [Approaches to assessment of technological and economic efficiency of infill drilling in carbonate sediments - A case study of Berket-Klyuchevskoye oil field in the Republic of Tatarstan]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(38), 2024. pp. 73-89. 

DOI https://doi.org/10.25689/NP.2024.2.73-89. EDN VXJBDK (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2024 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)