Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No. 2(38), 2024

Application of rheological relationships in studying oil phase transition processes

V.M. Khusainov, О.S. Sotnikov, А.Kh. Kabirova, А.А. Pimenov
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2024.2.272-282

Abstract


The paper discusses application of heavy oil rheological relationships at various temperatures to define the temperature of structural phase transition. Oil phase transitions are attributed to abnormal viscous properties of oil from Tatarstan fields. Oil viscosity mainly depends on its composition and pressure-and-temperature conditions. Decrease in oil temperature can cause paraffin crystallization and asphaltene coagulation. Oil behavior is characterized as one of a non-Newtonian fluid. Rheological relationships, such as flow curves, indicate the point where phase transition starts, as significant change in rheological properties is observed in this point. Bingham model considering viscoplastic properties of oil was used to analyze rheology data and to determine phase transition temperature. A reservoir in the Bobrikovian horizon (Republic of Tatarstan) was selected as a target for research.

Key words:

rheology, oil viscosity, asphaltenes, resins, paraffins, phase transition, development, temperature, flow curves

References

1. Yusupova T.N. Fiziko-himicheskie processy v produktivnyh neftyanyh plastah [Physical and chemical processes in oil producing reservoirs]. Kazan Scientific Center of RAS. Moscow: Nauka Publ., 2015, 412 p. (in Russian)

2. Lisichko E.V. Fazovye prevrashcheniya [Phase transitions]. Lecture No.22. Tomsk Polytechnic University. URL: https://portal.tpu.ru/SHARED/e/ELENALIS/rabota (in Russian)

3. Pokonova U.V. Khimiya nefti [Oil chemistry]. Leningrad: Khimiya Publ., 1984, 360 p. (in Russian)

4. Mansoori, G.A. A united perspective on the phase behavior of petroleum fluids. International Journal of Oil Gas and Coal Technology. 2009, Vol. 2, No. 2, pp. 141-167. URL: https://doi.org/10.1504/IJOGCT.2009.024884.

5. Petrova L.M. Vliyanie komponentnogo sostava i strukturnyh harakteristik komponentov na ustojchivost' tyazhelyh neftej k osazhdeniyu asfal'tenov. [Effect of composition and structural characteristics of components on heavy oil resistance to asphaltene precipitation]. Neftyanoe Khozyaistvo [Oil Industry]. 2012, No. 1, pp. 74-76. (in Russian)

6. Bibik E.E. Reologiya dispersnyh sistem. [Dispersed system rheology]. Leningrad: LSU Publ., 1981, 171 p. (in Russian)

7. RD39-0147103-329-86 Metodika opredeleniya reologicheskih parametrov vysokozastyvayushchih neftej [Procedures for determination of rheological properties of high pour point oils]. VNIISPTneft. Ufa, 1986, 22 p. (in Russian)

8. Iktisanov V.A., Sakhabutdinov K.G. Reologicheskie issledovaniya parafinistoj nefti pri razlichnyh temperaturah [Rheological analysis of paraffin oil at various temperatures]. Kolloidnyi Zhurnal [Colloid Journal]. 1999, Vol.61, No.6, pp.776-779. (in Russian)

9. Olkhovskaya V.A. Vliyanie reologicheskih faktorov na razrabotku produktivnyh turnejskij otlozhenij Vetlyanskogo mestorozhdeniya. [Effect of rheological parameters on development of Tournaissian reservoirs in the Vetlyansky field]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanyh i gazovyh mestorozhdenij [Geology, Geophysics, and Development of Oil and Gas Fields]. 2007, No.5, pp.46-52. (in Russian)

10. Kabiroba A.Kh., Khusainov V.M. Strukturnyj fazovyj perekhod i neobhodimost' ego ucheta pri proektirovanii razrabotki zalezhej nefti [Structural phase transition and the need for its consideration in field development planning]. Neftyanoe Khozyaistvo [Oil Industry]. 2018, No.7, pp.32-34. (in Russian)

11. Khusainov V.M., Kabirova A.Kh., Sotnikov O.V. Izuchenie yugo-vostochnogo uchastka zalezhi nefti bobrikovskogo gorizonta Nurlatskogo mestorozhdeniya na vozmozhnost' strukturnogo fazovogo perekhoda v processe razrabotki [Analysis of a south-east area of Bobrikovian reservoir in the Nurlatsky field for potential structural phase transition during production operations]. Collection of TatNIPIneft’s research papers (PJSC TATNEFT). Naberezhnye Chelny: Ekspositsiya Neft Gaz. 2023, No.91, pp.93-101. (in Russian)

12. Diyashev R.N., Zeigman U.V., Rakhimov R.L. Issledovaniya anomalij vyazkosti plastovyh neftej mestorozhdenij Respubliki Tatarstan [Study of reservoir oil viscosity anomalies in Tatarstan fields]. Georesursy [Georesources]. 2009, No.2 (30), pp. 44-48. (in Russian)

13. Zolotukhin A.B., Lobanov A.A., Pustova E.U. Issledovaniya fazovyh perekhodov asfal'tenov v plastovyh uglevodorodnyh flyuidah [Study of asphaltene phase transitions in reservoir hydrocarbon fluids]. Neftepromyslovoe Delo [Oilfield Engineering]. 2017, No.5, pp.39-45. (in Russian)

14. Kondrasheva N.K., Baitalov F.D., Boitsova A.A. Sravnitel'naya ocenka strukturno-mekhanicheskih svojstv tyazhelyh neftej Timano-Pechorskoj provincii [Comparative evaluation of heavy oil structural-mechanical properties in Timan-Pechora Province]. Zapiski Gornogo Instituta [Journal of Mining Institute]. 2017, Vol.255, pp. 320-329 URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnaya-otsenka-strukturno-mehanicheskih-svoystv-tyazhelyh-neftey-timano-pechorskoy-provintsii. (in Russian)

15. Khusainov V.M. Struktura ostatochnyh zapasov Tatarstana. Problemy i perspektivy razrabotki [Structure of residual oil reserves in the Republic of Tatarstan. Challenges and prospects of reserves development]. Proceedings of the International Research Conference “Hard-to-recover and unconventional hydrocarbon reserves: experience and forecast”. Kazan, 3-4 September 2014. Kazan: Fen Publ., 2014, pp.86-89. (in Russian)

16. Kabirova A.Kh. Issledovanie vliyaniya temperaturnyh uslovij geologicheskoj sredy i sostava nefti mestorozhdenij Respubliki Tatarstan na polnotu izvlecheniya uglevodorodov [Study of the effect of subsurface temperature conditions and oil composition in Tatarstan fields on hydrocarbon recovery ratio]. Abstract of a PhD thesis. 2.8.4. TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT. Bugulma, 2022, 25 p. (in Russian)

Authors

V.M. Khusainov, Dr.Sc, Lead Researcher, Formation Evaluation and Well Test Department, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
186a, Sovetskaya Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: khusainov@tatnipi.ru

O.S. Sotnikov, PhD, Head of Formation Evaluation and Well Test Department, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
186a, Sovetskaya Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: sotnikov@tatnipi.ru

A.Kh. Kabirova, PhD, Senior Researcher, Formation Evaluation and Well Test Department, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
186a, Sovetskaya Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: ahkabirova@tatnipi.ru

A.A. Pimenov, Dr.Sc, Director of TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
186a, Sovetskaya Str., Almetyevsk, 423458, Russian Federation
E-mail: PimenovAndreyA@tatnipi.ru

For citation:

V.M. Khusainov, О.S. Sotnikov, А.Kh. Kabirova, А.А. Pimenov Primeneniye reologicheskikh zavisimostey v issledovanii protsessov fazovykh perekhodov nefti [Application of rheological relationships in studying oil phase transition processes]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(38), 2024. pp. 272-282. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2024.2.272-282. EDN IXLOHJ (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2024 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)