Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No. 2(38), 2024

The reasons for the uneven areal distribution of oil and gas fields within the Buzachinsky Peninsula and some practical consequences

Popkov V.I., Popkov I.V.
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2024.2.16-30

Abstract


The conducted studies have shown that local uplifts of the platform cover, containing in some cases large accumulations of hydrocarbons, were formed in an environment of periodically manifested tangential compression. In terms of plan, they coincide with the frontal parts of tectonic scales and gentle thrusts in the Triassic-Paleozoic rock complex, which underwent intensive folding in the Pre-Jurassic period. The established patterns in the structure and areal distribution of dislocations made it possible to solve practical problems related to the conditions of formation of oil and gas accumulations, migration directions and probable zones of hydrocarbon generation. The results obtained can be used to determine further directions of exploration in the region.

Key words:

anticlines, thrusts, tangential compression, oil and gas traps

References

1. Popkov V.I. Tektonika doyurskogo osadochnogo kompleksa zapada Turanskoj plity [Tectonics of the Pre-Jurassic Sedimentary Complex of the West of the Turan Plate]. Geotektonika. 1986. № 4. рр. 106–116. (in Russian)

2. Hain V.E., Bogdanov N.A., Popkov V.I., Chekhovich P.A. Tektonika dna Kaspijskogo morya [Tectonics of the Caspian Sea bottom]. Geologiya regionov Kaspijskogo i Aral'skogo morej. Almaty: Kazahstanskoe geologicheskoe obshchestvo «KazGEO», 2004. рр. 58–78. (in Russian)

3. Popkov V.I., Popkov I.V. Lovushki uglevodorodov v triasovyh otlozheniyah Skifsko-Turanskoj platformy v rajonah razvitiya skladchato-nadvigovyh dislokacij [Traps of hydrocarbons in the Triassic deposits of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2023. T. 18. № 3. http://www.ngtp.ru/rub/2023/25_2023.html. DOI: 10.17353/2070-5379/25_2023 (in Russian)

4. Votsalevskii EH.S., Shlygin D.A. Neftegazovye sistemy osadochnykh basseinov Kazakhstanskogo sektora Kaspiiskogo moray [Oil and gas systems of sedimentary basins of the Kazakh sector of the Caspian Sea]. Geologiya Kazakhstana. 2004. № 3. pp. 330–342. (in Russian)

5. Ammosov I.I., Grechishnikov N.P., Gorshkov V.I., Volkova T.P. Paleogeotermiya i neftenosnost' [Paleogeothermy and oil content]. Moscow: Nauka, 1982. 108 р. (in Russian)

6. Gribkov V.V, Kalugin A.K., Aristarov M.G., Belikova A.R., Tamarov A.I. Perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozhenii p-ova Buzachi i Severnogo Ustyurta [Prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic deposits of the Buzachi peninsula and the Northern Ustyurt]. Geologiya nefti i gaza. 1981. № 5. рр.35–40. (in Russian)

7. Bagdasaryan L.L. Mikroorganicheskie ostatki v neftyakh poluostrova Buzachi [Microorganic residues in the oils of the Buzachi Peninsula]. Leningrad: 1976. рр. 67–71. (in Russian)

8. Vinogradova K.V., Tsaturova A.A. Palinostratigrafiya i paleogeografiya doyurskikh otlozhenii Zapadnogo Kazakhstana (p-ov Buzachi) [Palinostratigraphy and paleogeography of the Pre-Jurassic deposits of Western Kazakhstan (Buzachi peninsula)]. Palinologiya v biostratigrafii, paleoehkologii i paleogeografii. Tezisy dokladov 8-i Vserossiiskoi palinologicheskoi konferentsii. Moscow: 1996. рр. 28–29. (in Russian)

9. Popkov V.I., Rabinovich A.A., Dosmukhambetova G.D. Geologicheskie predposylki provedeniya geologorazvedochnykh rabot v severnoi chasti pova Buzachi [Geological prerequisites for geological exploration in the northern part of Buzachi peninsula]. Geologiya nefti i gaza. 1991. № 2. рр. 2–7. (in Russian)

10. Pronin A.P., Shestoperova L.V., Munara A. Perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozhenii severnogo sklona Buzachinskogo podnyatiya [Prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic deposits of the northern slope of the Buzachinsky uplift]. Neft' i gaz 2021. № 5(125). рр. 34–45. DOI:10.37878/2708-0080/2021-5.02. (in Russian)

11. Ostroukhov S.B., Krashakova A.V., Bochkarev A.V. Kontseptsiya formirovaniya zalezhei uglevodorodov Severnogo Kaspiya v yursko-melovom komplekse otlozhenii. Geologiya i razrabotka mestorozhdenii Nizhnego Povolzh'ya i Severnogo Kaspiya [The concept of formation of hydrocarbon deposits of the Northern Caspian Sea in the Jurassic-Cretaceous complex of sediments]. Trudy VolgogradNIPImorneft'. Vyp.70. Volgograd: 2011. рр. 72–87. (in Russian)

12. Kuandykov B.M., Turkov O.S., Shestoperova L.V. Geologicheskoe stroenie i otsenka uglevodorodnogo potentsiala severo-vostochnogo segmenta Kaspiiskogo morya (v predelakh Kazakhstana) [Geological structure and assessment of the hydrocarbon potential of the northeastern segment of the Caspian Sea (within Kazakhstan)]. Geologiya regionov Kaspiiskogo i Aral'skogo morei. Almaty: KaZGeO, 2004. рр. 224–236. (in Russian)

13. Popkov V.I., Popkov I.V. Doverkhnepermskie otlozheniya poluostrova Buzachi i perspektivy ikh neftegazonosnosti [Upper Permian deposits of the Buzachi Peninsula and prospects for their oil and gas potential]. Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkortostan. 2021. Т. 40. № 3. рр. 5–15. DOI:10.24412/1728-5283-2021-3-5-15. (in Russian)

14. Popkov V.I., Popkov I.V. Perspektivy obnaruzheniya biogermnykh postroek v doverkhnepermskikh otlozheniyakh severnoi chasti poluostrova Buzachi i prilegayushchei akvatorii Kaspiiskogo moray [Prospects for the discovery of biohermal structures in the Upper Permian deposits of the northern part of the Buzachi Peninsula and the adjacent Caspian Sea]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2021. Т. 16. № 2. Available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html (accessed: 07.04.2024). DOI: 10.17353/2070-5379/11_2021. (in Russian)

Authors

V.I. Popkov, Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Professor of the Chair of Petroleum Geology, Hydrogeology and Geotechnical, Federal State Budgttari Educational Instution of Higher Education Kuban State University
149, Stavropolskaya Str., Krasnodar, 350040, Russian Federation
E-mail: geoskubsu@mail.ru

I.V. Popkov, PhD, Associate ProfessorChair of Petroleum Geology, Hydrogeology and Geotechnical, Federal State Budgttari Educational Instution of Higher Education Kuban State University
149, Stavropolskaya Str., Krasnodar, 350040, Russian Federation
E-mail: iv-popkov@mail.ru

For citation:

Popkov V.I., Popkov I.V. Рriciny neravnomernogo ploshchadnogo razmeshcheniya mestorozhdeny nefti yi gaza vie predelach buzachinskogo poluostrova yi necotoria prakticheskiye sledstviya [The reasons for the uneven areal distribution of oil and gas fields within the Buzachinsky Peninsula and some practical consequences]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(38), 2024. pp. 16-30. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2024.2.16-30

EDN CCQAUV (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2024 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)