Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No. 2(34), 2023

Study of recoverable oil reserve losses with account of structural phase transition of oil during field development using geological and reservoir simulation models

R.Kh. Nizaev, V.М. Khusainov, А.Kh. Kabirova, G.V. Aleksandrov, D.V. Kliymenko
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2023.2.173-182

Abstract


The paper presents an assessment of oil losses during injection of cold water into target reservoir of Nurlatskoye oil field. A fluid flow model for Nurlatskoye oil field was constructed using tNavigator software package. Cumulative oil production profile of Well1832 versus time is provided at different injection water temperatures with and without account of relative permeability hysteresis effect. Presented cumulative oil production variations versus injected water temperature cover a 6-years period.

Key words:

tNavigator software package, cold water injection, evaluation of oil losses, oil saturation distribution, temperature of oil structural phase transition, relative permeability to oil, residual oil saturation factor, oil recovery factor, relative permeability hysteresis

References

1. Khisamov R.S., Ibatullin R.R., Nikiforov A.I., Ivanov A.F., R.Kh. Nizaev. Teoriya i praktika modelirovaniya razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy v razlichnykh geologo-fizicheskikh usloviyakh [Theory and practice of modeling oil field development under various geological and physical conditions]. Kazan: FAN Publ. 2009. 239 P. (in Russian)

2. Nikiforov A.I., Nizaev R.Kh., Khisamov R.S. Modelirovanie potokootklonyayushchikh tekhnologiy v neftedobyche [Modeling of flow diversion technologies in oil production]. Kazan: FAN Publ., 2011. 224 P. (in Russian)

3. Khisamov R.S., Nizaev R.Kh., Aleksandrov G.V., Egorova Yu.L., Ismagilov R.Kh. Sovershenstvovanie tekhnologiy razrabotki mestorozhdeniy vysokovyazkoy nefti pri teplovom vozdeystvii [Improvement of extra-viscous oil thermal recovery technologies]. Kazan: Ikhlas Publ. 2020. 160 P. (in Russian)

4. Nizaev R.Kh., Rakhmaev L.G., Gutorov Yu.A., Egorova Yu.L. Analiz i obobshchenie sistemy razrabotki Romashkinskogo neftyanogo mestorozhdeniya na pozdney stadii s zavodneniem (na primere Vostochno-Leninogorskoj ploshchadi) [Analysis and summary of Romashkinskoye field development system (on the example of Vostochno-Leninogorskaya area)]. Almetyevsk: Almetyevsk State Oil Institute Publ. 2021. 208 P. 
(in Russian)

5. Addendum to the Development Project for the Nurlat Oil Field, Part 1 - Bugulma, PJSC TATNEFT, 2013, -354 P. (in Russian)

6. Kabirova A.Kh. Issledovanie vliyaniya temperaturnykh usloviy geologicheskoy sredy i sostava nefti mestorozhdeniy respubliki Tatarstan na polnotu izvlecheniya uglevodorodov [Studying the effect of geological environment temperature and oil composition on hydrocarbon withdrawal in Tatarstan fields], PhD thesis, Bugulma. 2021. (in Russian)

Authors

R.Kh. Nizaev, Dr.Sc., Professor, Oil and Gas Fields Development and Operation Chair, Almetyevsk State Oil Institute
2, Lenin st., Almetyevsk, 423462, Russian Federation
Leading Research Associate, TatNIPIneft Institute, PJSC TATNEFT
40, M. Djalil st., Bugulma, 423236, Russian Federation
E-mail: nizaev@tatnipi.ru

V.M. Khusainov, Dr.Sc., Leading Research Associate, TatNIPIneft, PJSC TATNEFT
64, M. Djalil st., Bugulma, 423236, Russian Federation
E-mail: khusainov@tatnipi.ru

A.Kh. Kabirova, PhD, Senior Research Associate, TatNIPIneft Institute, PJSC TATNEFT
216, Sovetskaya st. Almetyevsk, 423462, Russian Federation
E-mail: ahkabirova@tatnipi.ru

G.V. Аleksandrov, Junior Research Associate, Geological and Reservoir Simulation Modeling Laboratory, Reservoir Engineering Department, TatNIPIneft Institute, PJSC TATNEFT
32, M. Djalil st., Bugulma, 423236, Russian Federation
E-mail: razrcmg@tatnipi.ru

D.V. Кliymenko, Leading Technical Expert, Rock Flow Dynamics
25А, Profsoyuzhaya st., Moscow, 117418, Russian Federation
E-mail: dmitry.kliymenko@rfdyn.ru

For citation:

R.Kh. Nizaev, V.М. Khusainov, А.Kh. Kabirova, G.V. Aleksandrov, D.V. Kliymenko Issledovaniye poter' izvlekayemykh zapasov nefti s uchetom strukturnogo fazovogo perekhoda v nefti v pro-tsesse razrabotki zalezhey s ispol'zovaniyem geologo-gidrodinamicheskogo modelirovaniya [Study of recoverable oil reserve losses with account of structural phase transition of oil during field development using geological and reservoir simulation models]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(34), 2023. pp. 173-182. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2023.2.173-182. EDN PWEPUP (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2023 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)