Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No. 1(33), 2023

Application of the Monte Carlo Method to Calculate the Values of Technological Indicators of the Designed Well Stock and Evaluate Their Variability

V.V. Emelyanov
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2023.1.23-31

Abstract


When planning a program of geological and technical measures at oil and gas assets, in conditions where there is an urgent need to improve the accuracy of forecast results for various planning horizons, if it is necessary to simultaneously reduce the labor intensity of the process and time costs, the issue of choosing a calculation tool is relevant.

Key words:

risks, geological and hydrodynamic modeling, Monte Carlo modeling, drilling

References

Ampilov Yu.P., Gert A.A., Ekonomicheskaya Geologiya. [Economical geology]. Moscow: Geoinformmark Publ., 2006. 400 p. (in Russian)

GOST Standard 58771-2019. Menedzhment riska. Tekhnologii otsenki riska [Risk management. Risk assessment technologies]. Moscow: Standartinform Publ., 2020. 90 p. (in Russian)

Sozdanie sistemy ranzhirovaniya potencial'nogo fonda bureniya na ob"ektah PAO «Tatneft'» v zavisimosti ot riskov / V.V. Emel'yanov, B.G. Ganiev, I.R. Muhliev, I.S. Karimov // Neftyanaya provinciya. – 2022. – № 1(29). DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.270-281. UDK 622.24(470.41) – P. 270-281. (in Russian)

Emelyanov, V.V. Obosnovanie sistemy razmeshcheniya skvazhin s gorizontalnym okonchaniem na zalezhakh nefti s raznym litotipom vmeshchayushchikh porod (na primere neftyanykh mestorozhdenij Respubliki Tatarstan) [Justification of horizontal well placement in oil reservoirs with different lithotypes of matrix rocks (by the example of oil fields in the Republic of Tatarstan)]. PhD thesis, Bugulma, 2016. 154 p.

Emelyanov V.V. Optimalnaya orientatsiya gorizontalnoy chasti stvola skvazhiny v zavisimosti ot napravleniya treshchinovatosti karbonatnogo kollektora [Optimal orientation of horizontal well section depending on the direction of natural fractures in a carbonate reservoir]. Georesursy [Georesources], 2015, No. 3(62), pp. 48-52. (in Russian)

Metody otsenki prognoznykh zapasov nefti i gaza [Methods for estimation of forecast oil and gas reserves]. Edited by John D. Khon. Мoscow: Nedra Publ., 1978. (translated from English)

Dergachev A.L., Hill Dzh., Kazachenko L.D. Finansovo-ekonomicheskaya otsenka mineral'nykh mestorozhdeniy [Financial and economic assessment of mineral resource fields]. Moscow: Moscow State University, 2000. 176 p. (in Russian)

Vilenskiy P.L., Livshits V.N., Smolyak S.A. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov [Assessment of the efficiency of investment projects]. Moscow, 2002. (in Russian)

M.N. Khanipov, B.G. Ganiev, A.V. Nasybullin, R.Z. Sattarov Razrabotka metodiki verojatnostnogo prognozirovanija dobychi nefti [Development of oil production probabilistic forecasting technique]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(22), 2020. pp.73-94. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.73-94. (in Russian) 

Authors

V.V. Emelyanov, PhD, Senior Expert, JV Tatneft-Dobycha PJSC TATNEFT
75, Lenin st., Almetyevsk, 423450, Russian Federation
E-mail: zgeo_pn@tatneft.ru

For citation:

V.V. Emelyanov Primeneniye metoda Monte-Karlo dlya rascheta znacheniy tekhnologicheskikh pokazateley proyektnogo fonda skvazhin i otsenki ikh variantivnosti [Application of the Monte Carlo Method to Calculate the Values of Technological Indicators of the Designed Well Stock and Evaluate Their Variability]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(33), 2023. pp. 23-31. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2023.1.23-31. EDN TCLWBP (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2023 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)