Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.1(29),2022

System implementation for the potential drilling fund at the facilities of PJSC TATNEFT, depending on the risks

V.V. Emelyanov, B.G. Ganiev, I.R. Mukhliev, I.S. Karimov
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.270-281

Abstract


Production drilling in the context of the investment portfolio of any large oil and gas company is the most costly and at the same time the most profitable geological and technical activity. The success of drilling mainly depends on the approaches used and the tools used at the planning stage. In addition to the currently used modern tools for various types of modeling and simulators, it is also important to assess and rank both projects for drilling a particular area in general, and project wells, in particular, according to the criterion for assessing existing risks.

Key words:

Well interventions, drilling, risks, success, ranking

References

Ampilov Yu.P., Gert A.A., Ekonomicheskaya Geologiya. [Economical geology]. Moscow: Geoinformmark Publ., 2006. 400 p. (in Russian)

GOST Standard 58771-2019. Menedzhment riska. Tekhnologii otsenki riska [Risk management. Risk assessment technologies]. Moscow: Standartinform Publ., 2020. 90 p. (in Russian)

Emelyanov, V.V. Obosnovanie sistemy razmeshcheniya skvazhin s gorizontalnym okonchaniem na zalezhakh nefti s raznym litotipom vmeshchayushchikh porod (na primere neftyanykh mestorozhdeniy Respubliki Tatarstan) [Justification of horizontal well placement in oil reservoirs with different lithotypes of matrix rocks (by the example of oil fields in the Republic of Tatarstan)]. Abstract of PhD thesis, Bugulma, 2016. 23 p. (in Russian)

Emelyanov, V.V. Obosnovanie sistemy razmeshcheniya skvazhin s gorizontalnym okonchaniem na zalezhakh nefti s raznym litotipom vmeshchayushchikh porod (na primere neftyanykh mestorozhdenij Respubliki Tatarstan) [Justification of horizontal well placement in oil reservoirs with different lithotypes of matrix rocks (by the example of oil fields in the Republic of Tatarstan)]. PhD thesis, Bugulma, 2016. 154 p. (in Russian)

Emelyanov V.V. Optimalnaya orientatsiya gorizontalnoy chasti stvola skvazhiny v zavisimosti ot napravleniya treshchinovatosti karbonatnogo kollektora [Optimal orientation of horizontal well section depending on the direction of natural fractures in a carbonate reservoir]. Georesursy [Georesources], 2015, No. 3(62), pp. 48-52. (in Russian)

Metodicheskie rekomendatsii po ekonomicheskoy otsenke i klassifikatsii pro-gnoznykh resursov nefti i gaza mirovogo okeana [Methodological recommendations on economic assessment and classification of forecast oil and gas resources of the world ocean]. Leningrad: VNIGRI, 1984. 31 p. (in Russian)

Metody otsenki prognoznykh zapasov nefti i gaza [Methods for estimation of forecast oil and gas reserves]. Edited by John D. Khon. Мoscow: Nedra Publ., 1978. (translated from English)

Lysenko V.D. Razrabotka neftyanykh mestorozhdeniy. Teoriya i praktika [Oil reservoir engineering. Theory and practice]. Moscow: Nedra Publ., 1996. (in Russian)

Dergachev A.L., Hill Dzh., Kazachenko L.D. Finansovo-ekonomicheskaya otsenka mineral'nykh mestorozhdeniy [Financial and economic assessment of mineral resource fields]. Moscow: Moscow State University, 2000. 176 p. (in Russian)

Vilenskiy P.L., Livshits V.N., Smolyak S.A. Otsenka effektivnosti investitsionnykh proektov [Assessment of the efficiency of investment projects]. Moscow, 2002. (in Russian)

Authors

V.V. Emelyanov, PhD, Senior Expert, JV Tatneft-Dobycha – PJSC TATNEFT
32, Neftyanikov av., Yelabuga, 423600, Russian Federation
E-mail: zgeo_pn@tatneft.ru

B.G. Ganiev, PhD, Head of Field Development Department, JV Tatneft-Dobycha – PJSC TATNEFT
75, Lenin st., Almetyevsk, 423450, Russian Federation
E-mail: ganievbg@tatneft.ru

I.R. Mukhliev, Head of Planning and Geological Drilling Support Department, JV Tatneft-Dobycha – PJSC TATNEFT
88, Telman st., Almetyevsk, 423450, Russian Federation
E-mail: MuhlievIR@tatneft.ru

I.S. Karimov, Head of Geological and Technical Activities Department, JV Tatneft-Dobycha – PJSC TATNEFT
75, Lenin st., Almetyevsk, 423450, Russian Federation
E-mail: karimovIS@tatneft.ru

For citation:

V.V. Emelyanov, B.G. Ganiev, I.R. Mukhliev, I.S. Karimov Sozdanie sistemy ranzhirovanija potencial'nogo fonda burenija na ob#ektah PAO «Tatneft'» v zavisimosti ot riskov [System implementation for the potential drilling fund at the facilities of PJSC TATNEFT, depending on the risks]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(29), 2022. pp. 270-281. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.270-281 (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)