Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.4(28),2021, Part 1, Special issue

Lithological and mineralogical heterogeneity of Lower Berezovskian subseries of Medvezhye and Kharampurskoye fields

N.V. Nassonova, D.v. Yanovskiy, M.yu. Novoselova, A.O. Gordeev
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2021.4.1-21

Abstract


The content of opal-cristobalite-tridymite (opal-CT phase), quartz, montmorillonite, and glauconite in Lower Beresovskian subseries of the Kharampurskoye and Medvezhye field differ substantially. Studies conducted in different laboratories revealed the general trend. Relationships between mineral composition (opal-CT phase and quartz) and amplitude of tectonic movements, as well as between quartz and clay content were established. In Lower Berezovskian subseries of Kharampurskoe field lithogenetic and tectonic fractures were encountered. NB1 formation exhibited the largest intensity of tectonic fracturing. Clay content in NB formation was observed to increase from 19% in Kharampurskoye field to 30% in Medvezhye field. This increase in clay content was assumed to be related to the effect of other Coniacian-Santonian marine sediments carried over to Upper Cretaceous West Siberian basin.

Key words:

Kharampurskoye field, Medvezhye field, Lower Berezovskian subseries, argillaceous-siliceous reservoir, opal-cristobalite-tridymite phase, quartz, X-ray diffraction analysis, microfracture clusters, tectonic processes, Transeuropean shift

References

Kudamanov A.I., Agalakov S.E., Marinov V.A. Transgressivno-regressivny kharakter osadkonakopleniya v kon'yak-santonskikh otlozheniyakh verkhnego mela v Zapadnoy Sibiri [Transgressive-regressive type of sedimentation in the Western Siberian Coniacian-Santonian (Upper Cretaceous)]. Neftyanoe Khozaystvo [Oil Industry], 2018, No. 7, pp. 58-63. (in Russian)

Agalakov S.Е. Geologiya i gazonosnost' verhnemelovyh nadsenomanskih otlozhenij Zapadnoj Sibiri [Geology and gas potential of Upper Cretaceous above-Semonanin sediments of West Siberia], Dr. Sc. Thesis, Tyumen, 2020, 35 p. (in Russian)

Nassonova N.V., Gordeev А.О., Distanova L.R., Kudamanov А.I., Kalabin А.А., Kuzovkov А.А. Novye gazovye obekty v glinisto-kremnistoj formatsii verkhnego mela [New gas prospects identified in West Siberian Upper Cretaceous argillaceous-siliceous formation]. Neftyanaya Provintsiya [Oil Province], No. 4, 2018, pp.109-118. (in Russian)

Karimova Ya.O. Rol' mineralogicheskogo faktora v formirovanii fil'tratsionno-emkostnykh svoystv gazonasyshchennykh kremnistykh otlozheniy nizhneberezovskoy podsvity severa Zapadnoy Sibiri [The role of mineralogical factor in the development of reservoir properties of gas-saturated siliceous sediments of Lower Berezovskian subseries in the north of Western Siberia.], PhD thesis, Tyumen, 2020. (in Russian)

Kossovskaya A.G. Geneticheskie tipy tseolitov stratifitsirovannykh formatsiy [Genetic types of zeolites of stratified formations]. Litologiya i Poleznyue Iskopaemye [Lithology and Mineral Resources], 1975, No. 2, pp. 23–44. (in Russian)

Rybyakov A.N., Nersesov S.V. et al., Genezis silitsitov i pustotnogo prostranstva kollektorov kon'yak-santonskikh otlozheniy Medvezhego mestorozhdeniya [Genesis of silicites and void space in Coniacian-Santonian reservoirs of Medvezhye field]. Gazovaya Promyshlennost [Gas Industry], No.8, 2020, pp. 54-64 (in Russian)

Nezhdanov A.A. Seysmogeologicheskiy prognoz i kartirovanie neantiklinal'nykh lovushek nefti i gaza [Seismogeological forecast and mapping of non-anticlinal oil and gas traps], part 1, 72 p. (in Russian)

Puchkov V.N. Geologiya Urala i Priural'ya. (aktualnye voprosy stratigrafii, tektoniki, geodinamiki i metallogenii) [Geology of the Urals and Transurals. (topical issues of stratigraphy, tectonics, geodynamics and metallogeny)]. Ufa: Design Poligraph Service Publ., 2010, 280 p. (in Russian)

Afanaseva M.S Amon E.O., Chuvashov B.I. Ekologiya i biogeografiya radiolyarij. Novyj vzglyad na problemu. Chast' 2. Abioticheskie faktory. Palebiogeografiya radiolyarij i morskie paleolandshaftnye obstanovki v geologicheskom proshlom. [Ecology and biogeography of radiolarians: a new insight in the problem: Part 2. Abiotic factors, paleobiogeography of radiolarians and marine paleolandscape conditions in the geological past]. Litosfera [Lithosphere], 2005, No. 4, pp. 87-117. (in Russian)

Lukin A.E. O novykh geneticheskikh tipakh porod litosfery–vazhneyshikh faktorakh formirovaniya kollektorov nefti i gaza [On new genetical types of lithosphere rocks – the most important factors of oil and gas reservoirs formation]. Teknonika i Stratigrafiya [Tectonics and Stratigraphy], 2016, Vol. 43, pp. 5-18. (in Russian)

Traskin V.Yu. Effekt Rebindera v tektonofizike [Rehbinder effect in tectonophysics]. Fizika Zemli [Physics of the Solid Earth]. (in Russian)

Nassonova N.V., Distanova L.R., Kalabin A.A., Devyatka N.P Regionalnye i loka'nye faktory formirovaniya treshchinovatosti v glinisto-kremnistykh otlozheniyakh nizhneberezovskoy podsvity [Regional and local factors of fracture formation in argillaceous-siliceous sediments of the Lower Berezovskian subseries. Geologiya, Geofizika i Razrabotka Neftyanykh i Gazovykh Mestorozhdeniy [Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields], 2020г, No.1, pp. 19-25. (in Russian)

Аmon E.O. Morskoy ekvatorialnyy basseyn Uralskogo regiona v sredne- i pozdnemelovuyu epokhu [Marine Equatorial Basin of the Ural Region in the Middle and Late Cretaceous Epoch]. Geologiya i Geofizika [Geology and Geophysics], 2001, No. 3, pp. 471–483. (in Russian)

Ayler R. Khimiya kremnezema [Chemistry of Silica]. Moscow: Mir Publ., 1982. Part. 1, 416 p. (translated from English)

Authors

N.V. Nassonova, Ph.D., Tyumen Petroleum Research Center
79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
E-mail: NVNassonova@tnnc.rosneft.ru

D.V. Yanovskiy, Tyumen Petroleum Research Center
79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
E-mail: dvyanovskiy@tnnc.rosneft.ru

M.Ju. Novoselova, Tyumen Petroleum Research Center
79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
E-mail: mynovoselova@tnnc.rosneft.ru

A.O. Gordeev, Tyumen Petroleum Research Center
79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
E-mail: AOGordeev@tnnc.rosneft.ru

For citation:

N.V. Nassonova, D.v. Yanovskiy, M.Yu. Novoselova, A.O. Gordeev Neodnorodnosti litologo-mineralogicheskogo sostava nizhneberezovskoj podsvity Medvezh'ego i Harampurskogo mestorozhdenij [Lithological and mineralogical heterogeneity of Lower Berezovskian subseries of Medvezhye and Kharampurskoye fields]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(28), Part 1, Special issue, 2021. pp. 1-21. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.4.1-21 (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)