Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.3(27),2021

Integrated tools for reserves and resources inventory based on international SEC and SPE-PRMS standards

A.N. Emelyanov, A.G. Zemerov, O.A. Yadryshnikova, V.N. Dubovetskiy, E.A. Kaspranskiy, E.V. Tyazhev
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2021.3.32-46

Abstract

The paper describes the main challenges associated with current approach to the inventory and analysis of petroleum reserves based on international SEC, SPE-PRMS standards. Current solution to the challenges within this area of interest is considered. Third-party software programs have been analyzed to reveal the disadvantages. Proprietary solution enabling to overcome the above challenges is proposed.

  Key words:

  evaluation of petroleum reserves, estimation of petroleum reserves, inventory and analysis of petroleum reserves, production forecast, company resource base

  References

  SPE, WPC, AAPG, SPEE, SEG, SPWLA, EAGE. Petroleum Resources Management System. – 2007. – https://spee.org/sites/spee.org/files/wp-files/pdf/ReferencesResources/Petroleum_Resources_Management_System_2007.pdf. (in English)

  SPE, AAPG, WPC, SPEE, SEG. Guidelines for Application of the Petroleum Resources Management System, 2011. – https://www.spe.org/industry/docs/PRMS_Guidelines_Nov2011.pdf. (in English)

  Zaharova O.A., Panfilova E.S., Stepanova V.S., Kisurina A.A. Postoyanno dej-stvuyushchaya model' zapasov i resursov «Proaktiv» – instrument nepreryvnogo analiza dlya razvitiya resursnoy bazy uglevodorodnogo syr'ya [Permanent model of online reserves and resources monitoring – Innovative tool for resource base analysis]. Bulletin of Kuzbass State Technical University, 2018, No. 6, pp. 58-69. (in Russian)

  Sakhibgareeva M.V., Mal'tsev A.V., Tyazhev E.V. Otsenka ob"emov uglevodorodov po mezhdunarodnym standartam». Istoriya i perspektivy razvitiya [Estimation of oil and gas reserves according to international standards. Evolution and future prospects]. Scientific and technical bulletin of OAO NK Rosneft, 2014. No. 35., pp. 29-35. (in Russian)

  Yadryshnikova O.A., Zemerov A.G., Smagina T.N., Borovinskaya N.V., Urusova E.N. Informatsionnaya sistema «RN-BALANS» dlya vedeniya bazy dannykh zapasov i re-sursov po forme № 6-GR [RN-BALANS information system for maintaining the reserves and resources database according to Form No. 6-GR] Avtomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz' v neftyanoy promyshlennosti, 2018, No. 12, pp. 12-16. (in Russian)

  Yadryshnikova O.A., Voropaev E.N., Gnilitskiy R.A., Plitkin I.B. Informatsionnaya sistema «Ekspress-otsenka uchastkov neraspredelennogo fonda nedr» [Express evaluation of the areas included into unallocated subsoil reserve fund], Neft. Gaz. Novatsii, 2018, No.12, pp. 47-50. (in Russian)

  Authors

  A.N. Emelyanov, Tyumen Petroleum Research Center
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
  E-mail: anemelyanov2@tnnc.rosneft.ru

  A.G. Zemerov, Tyumen Petroleum Research Center
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
  E-mail: agzemerov@tnnc.rosneft.ru

  O.A. Yadrishnikova, PhD, Tyumen Petroleum Research Center
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
  E-mail: OAYadrishnikova@tnnc.rosneft.ru

  V.N. Duboveckiy, PhD, Tyumen Petroleum Research Center
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625002, Russian Federation
  E-mail: VNDuboveckiy@tnnc.rosneft.ru

  E.A. Kaspranskiy, RN-BashNIPIneft LLC, Ufa, Russia
  3/1, Bekhtereva st., Ufa, 450103, Russian Federation
  E-mail: KaspranskiyEA@bnipi.rosneft.ru

  E.V. Tyazhev, PJSC «NK «Rosneft», Moscow, Russia
  31a, Dubninskaya st., Moscow, 115054, Russian Federation
  E-mail: e_tyazhev@rosneft.ru

  For citation:

  A.N. Emelyanov, A.G. Zemerov, O.A. Yadryshnikova, V.N. Dubovetskiy, E.A. Kaspranskiy, E.V. Tyazhev Kompleksnyj instrumentarij dlja uchjota zapasov i resursov po mezhdunarodnym standartam SEC, SPE-PRMS [Integrated tools for reserves and resources inventory based on international SEC and SPE-PRMS standards]. Neftyanaya Provintsiya, No. 3(27), 2021. pp. 32-46. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2021.3.32-46 (in Russian)

  © Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)