Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.4(24),2020

Application of permeability cube construction method with account of reservoir heterogeneity in oil fields of the Volga-Ural Region

R.Kh. Gilmanova, А.А. Makhmutov, Е.V. Kornev, Т.R. Vafin
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.72-89

Abstract

The paper reviews different methods for construction of permeability cube. It is demonstrated that comparison of two cubes constructed using different methods reveals substantial differences. This inconsistency stems from peculiarities of averaging (export) of well data to a three-dimensional grid. Comparison of two methods promoted the development of permeability cube construction method accounting for reservoir heterogeneity. The paper presents the results of application of permeability cube construction method with account of reservoir heterogeneity during three-dimensional geological and reservoir simulation modeling. It was found that application of the proposed permeability cube construction method on the three-dimensional geological and reservoir simulation model of the Pashian D1 reservoir in one of the fields of the Volga-Ural Region enabled determination of actual permeability variations. As opposed to previously used method, this method demonstrated a general increase in permeability by 6.1% and reduction of total number of less permeable interlayers.

  Key words:

  three-dimensional model, permeability, porosity, Pashian horizon

  References

  Zakrevsky К.Е. Geologicheskoe 3D modelirovanie [Geological 3D modeling]. Moscow: ООО Maska Publ., 2009, 376 p. (in Russian)

  Sararetdinov R.G., Sagitov D.К. Ispolzovanie geologo-matematicheskoy modeli plasta pri sopostavlenii srednikh znacheniy poristosti i prontscaemosti razlichnykh po neodnorodnosti plastov [Use of numerical geological models for comparison of average permeability and porosity of heterogeneity-wise different reservoirs]. Atomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz v neftyanoy promyshlennosti, Moscow: VNIIOENG, 2008, No. 10, pp. 15-20. (in Russian)

  Sararetdinov R.G., Makhmutov А.А., Khamitov I.G., Amirov А.А. Sovershenstvovanie metodiki postroeniya karty pronitsaemosti s uchetom neodnorodnosti plastov [Improvement of permeability mapping method considering reservoir heterogeneity]. Neftepromyslovoye delo, Moscow: VNIIOENG, 2015, No. 4, pp. 26-29. (in Russian)

  Makhmutov А.А., Gilmanova R.Kh., Sarvaretdinov R.G. Sovershenstvovanie metodiki postroeniya kuba pronitsaemosti s uchetom neodnorodnosti plastov pri trekhmernom modelirovanii [Improvement of permeability cube construction method with account of reservoir heterogeneity during 3D modeling]. Atomatizatsiya, telemekhanizatsiya i svyaz v neftyanoy promyshlennosti, Moscow: VNIIOENG, 2015, No. 4, pp. 26-28. (in Russian)

  Khalimov R.Kh., Nurgaliev R.Z., Loscheva Z.А., Makhmutov А.А., Khisamutdinov N.I. Metodika postroeniya kart neodnorodnosti plastov pri formirovanii effektivnykh geologo-tekhnicheskikh meropriyatiy [Method of reservoir heterogeneity mapping for selection of efficient well intervention and production enhancement operations], Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, Moscow: VNIIOENG, 2016, No. 12, pp. 53-55. (in Russian)

  Khalimov R.Kh., Nurgaliev R.Z., Makhmutov А.А., Khisamutdinov N.I. Sposob otsenki posloynoy neodnorodnosti neftyanykh plastov po pronitsaemosti v usloviyakh nedostatochnoy informativnosti. [Method for evaluation of vertical heterogeneity of permeability in lack of data]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, Moscow: VNIIOENG, 2016, No. 12, pp. 56-58. (in Russian)

  Authors

  R.Kh. Gilmanova, Dr.Sc., Professor, NPO Neftegaztekhnologiya
  96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450078, Russian Federation
  Email: Gilmanova_RH@npongt.ru

  А.А. Makhmutov, PhD, NPO Neftegaztekhnologiya
  96/2, Revolyutsionnaya st., Ufa, 450078, Russian Federation
  Email: Makhmutov_AA@npongt.ru

  Е.V. Korneev, LLC Bayteks
  51, Leningradskaya st., Buguruslan, 461630, Russian Federation
  Email: kornev22@list.ru

  Т.R. Vafin, PhD, Aloil ZAO
  63, Engels st., Bavly, 423930, Russian Federation
  Email: vafintr@aloil16.ru

  For citation:

  R.Kh. Gilmanova, А.А. Makhmutov., Е.V. Kornev, Т.R. Vafin Ispol'zovanie metodiki postroenija kuba pronicaemosti s uchetom neodnorodnosti plastov na mestorozhdenijah nefti Uralo-Povolzh'ja [Application of permeability cube construction method with account of reservoir heterogeneity in oil fields of the Volga-Ural Region]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(24), 2020. pp.72-89. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.72-89 (in Russian)

  © Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)