Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.4(24),2020

Influence of link injection wells on the efficiency of the Tyumen formation development system at the fields of Rosneft oil company

D.V. Dikalov, D.P. Patrakov, Y.A. Plitkina, M.A. Gladkikh, D.V. Nikiforov, F.Y. Leskin, A.V. Zharkov, I.V. Sudeev
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.149-162

Abstract

The tyumen formation is a low-permeability object with a complex geology. The reaction of production wells to the RPM system in such conditions is less pronounced than in traditional reservoirs. In connection, the question often arises about the efficiency of drilling additional injection wells in an in-line development system (link wells).

As part of the work, a sector of hydrodynamic model was created. Model calculations were made for performed to assess the effect of drilling nodal injection wells. In addition, without those stagnant zones are formed, the reserves of which are not developed.

A method for assessing the feasibility of drilling nodal directional injection wells using a hydrodynamic model is proposed.

  Key words:

  Jurassic sediments, Tyumen Formation, hard-to-recover oil reserves, low-permeability reservoir, horizontal wells with multi-stage hydraulic fracturing (horizontal wells with multistage hydraulic fracturing), the efficiency of the RPM system, link wells, assessing the effectiveness of drilling link wells, the effectiveness of the development system, Rosneft Oil Company

  References

  Smagina Т.N., Volkov М.А., Rybak V.К., Kuznetsov А.G., Novopashina V.L. Problemy izucheniya zalezhey nefti v otlozheniyakh tyumenskoy svity Krasnoleninskogo mestorozhdeniya [Problems in the study of Tyumen-suite oil reservoirs of the Krasnoleninskoye field]. Neftyanoye Khozyaistvo, 2010, No. 11, pp. 24-27. (in Russian)

  Shupik N.V. Povyshenie effektivnosti ploschadnykh system zavodneniya nizkopronitsaemykh plastov zapadnoy sibiri [Optimization of waterflooding performance in low permeability reservoirs of Western Siberia]. PhD thesis, Moscow, 2017, 114 p. (in Russian)

  Chusovitin А.А., Gnilitsky R.A., Smirnov D.S., Plitkina Yu.А., Likhoded I.А. (Tyumen Petroleum Research Center), Emelyanov D.V., Melnikov L.P. (АО Nyaganneftegaz) Evolyutsiya proektnykh resheniy po razrabotke otlozheniy tyumenskoy svity na primere mestorozhdeniy Krasnoleninskogo svoda [Evolution of design concepts for development of Tyumen-suite reservoirs based on examples of the fields within the Krasnoleninsky Dome]. Neftyanoye Khozyaistvo, 2016, No.5, pp. 54 – 58. (in Russian)

  Plitkina Yu.А., Patrakov D.P., Kondratov E.О., Nikiforov D.V., Gradkikh М.А. Obosnovanie optimalnogo vremeni otrabotki nagnetatelnykh skvazhin na nizkopronitsaemom obekte tyumenskoy svity s trudnoizvlekaemymi zapasami [Substantiation of optimum duration of injection well operation in low-permeability Tyumen-suite production target with hard-to-recover reserves]. Neftyanoye Khozyaistvo, 2019, No. 8, pp. 102 – 105. (in Russian)

  Authors

  D.V. Dikalov, the head of the group, LLC «Tyumen Petroleum Research Center»
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625000, Russian Federation
  E-mail: DVDikalov@tnnc.rosneft.ru

  D.P. Patrakov, Head of Department, LLC «Tyumen Petroleum Research Center»
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625000, Russian Federation
  E-mail: DPPatrakov@tnnc.rosneft.ru

  Y.A. Plitkina, Head of Department, LLC «Tyumen Petroleum Research Center»
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625000, Russian Federation
  E-mail: yaplitkina@tnnc.rosneft.ru

  M.A. Gladkikh, the head of the group, LLC «Tyumen Petroleum Research Center»
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625000, Russian Federation
  E-mail: magladkikh@tnnc.rosneft.ru

  D.V. Nikiforov, Chief Specialist, LLC «Tyumen Petroleum Research Center»
  79/1, Osipenko st., Tyumen, 625000, Russian Federation
  E-mail: dvnikiforov2@tnnc.rosneft.ru

  F.Y. Leskin, Head of Department, JSC «RN-Nyaganneftegaz»
  10/1, Sibirskaya st., Nyagan, 628183, Russian Federation
  E-mail: FYLeskin@nng.rosneft.ru

  A.V. Zharkov, Head of Department, JSC «RN-Nyaganneftegaz»
  10/1, Sibirskaya st., Nyagan, 628183, Russian Federation
  E-mail: AVZharkov@nng.rosneft.ru)

  I.V. Sudeev, Manager, PJSC «NK «Rosneft»
  26/1, Sofiyskaya embankment, Moscow, 117997, Russian Federation
  E-mail: i_sudeev@rosneft.ru

  For citation:

  D.V. Dikalov, D.P. Patrakov, Y.A. Plitkina, M.A. Gladkikh, D.V. Nikiforov, F.Y. Leskin, A.V. Zharkov, I.V. Sudeev Vlijanie uzlovyh nagnetatel'nyh skvazhin na jeffektivnost' sistemy razrabotki Tjumenskoj svity na mestorozhdenijah PAO «NK «Rosneft'» [Influence of link injection wells on the efficiency of the Tyumen formation development system at the fields of Rosneft oil company]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(24), 2020. pp.149-162. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.4.149-162 (in Russian)

  © Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)