Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.2(22),2020

RESULTS OF LABORATORY STUDIES OF THE PROPERTIES OF ASPHALTENE-RESIN-PARAFFIN DEPOSITS

D.R. Khayarova, E.R. Abzyapparova
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2020.2.106-116

Abstract

The effectiveness of a number of methods for removing asphaltene-resin-paraffin deposits from the surface of the downhole equipment depends on the properties of the asphaltene-resin-paraffin deposits and the properties of the composition and structure of the deposits, the intermolecular adhesion forces and the adhesion to the surface that determine these properties. In this regard, the study of the physicochemical properties of paraffin deposits is of practical interest.

The paper presents the results of an analysis of the properties of field samples of paraffin in order to clarify the optimal composition of the sediment solvent composition. The nature of the influence of moisture saturation on the mechanical strength index of field samples of sphaltene-resin-paraffin depositss is established, in which a trend towards a decrease with increasing moisture saturation can be distinguished. The high heterogeneity of the mechanical properties of paraffin deposits is shown, which justifies the need for individual selection of compositions for a well or group of wells, as well as the processing time when using solvent compositions.

  Key words:

  asphaltene-resin-paraffin deposits, mechanical strength, moisture saturation, sucker rods, efficiency

  References

  Guskova I.A. Razrabotka i razvitiye tekhnologicheskikh resheniy problemy formirovaniya organicheskikh otlozheniy v usloviyakh ekspluatatsii tekhnogenno izmenennykh zalezhey nefti [Development and evolution of technological solutions to the problem of the formation of organic deposits under operating conditions of technologically altered oil deposits]. Bugul'ma: TatNIPIneft', 2011, 314 p. (in Russian)

  Guskova I.A. Osobennosti formirovaniya asfal'tosmoloparafinovykh otlozheniy v razlichnykh elementakh neftedobyvayushchey sistemy na pozdney stadii razrabotki [Some aspects of asphalt-tar-paraffin deposits formation in different units of oil producting system at the late stage of development]. / – M.: Neftepromyslovoe delo, 2010. – 34-36 p. (in Russian)

  Ibragimov N.G., Tronov V.P., Guskova I.A. Teoriya i praktika metodov borby s organicheskimi otlozheniyami na pozdney stadii razrabotki neftyanykh mestorozhdeniy [Theory and practice of methods for controlling organic deposits in the late stage of oil field development]. / – M.: Neftyanoye khozyaystvo, 2010. – 240 p. (in Russian)

  Ibragimov N.G., Khafizov A.R., Shaydakov V.V. Oslozhneniya v neftedobyche [Complications in Oil Production]. / Ufa: OOO Izd-vo nauch.-tekhn. lit.“Monografiya", 2003, 302 p. (in Russian)

  Guskova I.A., Gilmanova D.R., Tronov V.P. Formirovaniye asfaltosmoloparafinovykh otlozheniy v razlichnykh tekhnologicheskikh elementakh neftedobyvayushchey sistemy [The formation of asphalt-resin-paraffin deposits in various technological elements of the oil production system] // Neftyanoye khozyaystvo, 2008, № 3, P. 86-87. (in Russian)

  Guskova I.A. Otsenka faktorov effektivnosti primeneniya kompozitsiy rastvoriteley na osnove statisticheskogo analiza [Evaluation of the effectiveness factors of the use of solvent compositions based on statistical analysis] // Neftyanoye khozyaystvo, 2011, № 11, Р. 146. (in Russian)

  Ibragimov N.G., Guskova I.A., Shafigullin R.I., Gilmanova D.R., Pavlova A.I., Emelianycheva S.E., Zakharova E.F., Shvetsov M.V. Sposob otsenki effektivnosti rastvoriteley organicheskikh otlozheniy [A method for evaluating the effectiveness of organic sediment solvents]. Patent na izobreteniye RU 2429344 C1. 20.09.2011. Zayavka № 2010142778/03 ot 20.10.2010. (in Russian)

  GOST 25771-83 «Parafiny i tsereziny neftyanyye. Metod opredeleniya penetratsii igloy» [GOST 25771-83 "Oil paraffins and ceresins. A method for determining penetration by a needle"] (in Russian)

  Korporativnaya informatsionnaya sistema «KIS ARMITS» PAO Tatneft [Corporate Information System "KIS ARMITS" PJSC Tatneft] (in Russian)

  Authors

  D.R. Khayarova, Ph.D., associate professor of the department "Development and explotation of oil and gas fields", Almetyevsk State Oil Institute2, Lenin st., Almetyevsk, 423450, Russian Federation
  E-mail: GilDinara14@mail.ru

  E.R. Abzyapparova, graduate student of the department "Development and explotation of oil and gas fields", Almetyevsk State Oil Institute
  2, Lenin st., Almetyevsk, 423450, Russian Federation
  E-mail: elviraair@gmail.com

  For citation:

  D.R. Khayarova, E.R. Abzyapparova Rezul'taty laboratornyh issledovanij svojstv asfal'teno-smolo-parafinovyh otlozhenij [Results of laboratory studies of the properties of asphaltene-resin-paraffin deposits]. Neftyanaya Provintsiya, No. 2(22), 2020. pp.106-116. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2020.2.106-116 (in Russian)

  © Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)