Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.4(20),2019

SUBSTANTIATION OF A REASONABLE DEVELOPMENT SCENARIO FOR CARBONATE OIL RESERVOIRS

I.М. Bakirov, A.F. Yartiev, I.I. Bakirov, M.N. Khanipov
DOI https://doi.org/10.25689/NP.2019.4.105-116

Abstract

To substantiate the optimum development scenario the paper presents analysis of actual well performance data from wells drilled as part of slim-hole infill drilling project in the Bashkirian stage of Vishnevo-Polyanskoye field followed by reservoir simulations and economic estimates.

  Key words:

  waterflooding, oil recovery factor, well spacing, infill drilling project, slim holes, development scenario, production decline curve, fracture closure pressure, critical deformation pressure, overburden pressure.

  References

  Bakirov А.I. Tekhnologii razrabotki karbonatnykh kollektorov na osnove zavodneniya [Waterflood-based technologies for development of carbonate reservoirs]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2017, No. 10, pp. 27-31. (in Russian)

  Bakirov А.I., Muzalevskaya N.V., Bakirov I.I. Sposob razrabotki zalezhi nefti v karbonatnykh kollektorakh [Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs]. RF Patent No. 2597305, appl. 13.08.15; publ. 10.09.16, Bull. No. 25.

  Bakirov А.I., Muzalevskaya N.V., Bakirov I.I. Sposob razrabotki zalezhi nefti v karbonatnykh kollektorakh [Method for development of oil deposit in carbonate reservoirs]. RF Patent No.2623409, appl. 27.07.16; publ.26.06.17, Bull No. 18. (in Russian)

  Yartiev А.F. Ekonomicheskaya otsenka proektnykh resheniy innovatsionnoinvestitsionnykh vlozheniy dlya neftyanoy promyshlennosti [Economic assessment of design solutions of innovation investments for oil industry]. Moscow: VNIIOENG, 2011, 230 p.

  Authors

  I.M. Bakirov, Dr.Sc., TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
  40, M.Djalil st., Bugulma, 423326, Russia Federation
  E-mail: bakirov@tatnipi.ru

  A.F. Yartiev, Dr.Sc., TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
  40, M.Djalil st., Bugulma, 423326, Russia Federation
  E-mail: yartiev@tatnipi.ru

  I.I. Bakirov, Kazan Scientific Center
  38 Moskovskaya st., Kazan, 420111, Russia Federation
  E-mail: bakirovii.ksc@gmail.com

  M.N Khanipov, TatNIPIneft Institute – PJSC TATNEFT
  40, M.Djalil st., Bugulma, 423326, Russia Federation
  E-mail: hanipov@tatnipi.ru

  For citation:

  I.М. Bakirov, A.F. Yartiev, I.I. Bakirov, M.N. Khanipov Obosnovanie racional'nogo scenarija razburivanija zalezhej nefti v karbonatnyh kollektorah [Substantiation of a reasonable development scenario for carbonate oil reservoirs]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(20), 2019. pp. 105-116. https://doi.org/10.25689/NP.2019.4.105-116 (in Russian)

  © Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)